WRAP FRED DE SALMÓ

Salmó amb alvocat, mahonesa japo i cebq crispy envolicat en  torteta de blat