NIGIRI DE TONYINA BLUEFIN

Bola d'arròs i llom de tonyina bluefin