FUNGHI-ROLL

Arroç , alga nori, salmó y la nostra crema de Funghi-Porcini